Type what you are searching for:

Symantec-Mail-Security-for-Microsoft-Exchange-v7.5.0.56-Retail-Free-Download

Symantec Messaging Gateway

Symantec Messaging Gateway, осигурява сигурност на входящи и изходящит съобщения, ефективно и точно в реално време, чрез антиспам и antimalware защита, разширено филтриране на съдържанието, предотвратяване на загуба на данни, и по желание криптиране на електронна поща. Messaging Gateway е лесен за управление и хваща повече от 99 на сто от спам трафика с по-малко от единa грешка на всеки един съобщения. С Messaging Gateway защита на имейл периметъра, организациите могат ефективно да реагират на нови заплахи за съобщенията, да свеждат до минимум прекъсванията на мрежата, да запазятна производителността на служителите, както и да защитят репутацията на организацията.

Product Description

Messaging Gateway разполага с работещи в реално време, автоматични антиспам и antimalware актуализации от глобалната мрежа за разузнаване на Symantec, създадени от клиента клиентите специфични правила и използва IP репутация, както глобална така и самообучаваща се локална. Цялостното отчитане позволява на администраторите да се фокусират върху цялостната картина на сигурността в организацията, докато ефективното отчитане на състоянието може да се използва от ключови ръководители и управители. Разширеното филтриране на съдържание предотвратява загубата на данни, както и криптирането на електронната поща помагат на организацията да контролира чувствителни данни и да намали рисковете и разходите, свързани със загуба на данни, като в същото време отговаря на регулаторните изисквания и изисквания за корпоративно управление. Messaging Gateway е достъпно едновременно като физическо устройство и VMware и Hyper-V-сертифициранo виртуално устройство, което позволява на организациите лесно да добавят капацитет, за да се запази съобщенията сигурни в лицето на нарастващия обем на спам.