Type what you are searching for:

management-suite
img-mobile-device-family

Symantec Mobile Management Suite

Symantec Mobility Suite опростява управлението на устройства и данни в организацията чрез цялостно решение, което на корпоративно ниво интегрира управлението на мобилни приложения (MAM), управление на мобилни устройства (MDM) и защита от мобилни заплахи в една единствена конзола.

Product Description

Чрез уникалната app-wrapping технология, пакет от корпоративни приложения за подобряване на продуктивността и поддръжка на щирока гама от мобилни устройства, компаниите могат да проектират мобилно приложение, което може да отговори на променящите се нужди на бизнеса, сигурни и защитени от Symantec. За компании, които искат да притежават шродуктивност на на всяко място и по всяко време, Symantec Mobility Suite предлага единна платформа за управление за мобилни устройства и приложения, без да се нарушава на производителността на крайния потребител или неговият личен живот.