Type what you are searching for:

appliance

Veritas Netbackup

Използван от десетки хиляди организации, Veritas NetBackup опростява и укрепва защитата на данните в рамките на организацията. NetBackup и NetBackup Appliances съчетават ключово резервиране и възстановяване с решения за дедупликация, в лесени за имплементиране решения, което осигурява гъвкавост и спестяване на разходи.

Product Description

Разнообразието на платформи, приложения и инфраструктура нараства заедно с размера на организацията. Veritas NetBackup поддържа широка гама от решения и се интегрира с всяка част от наличната инфраструктура, за да се осигури надеждено и последователено резервиране, използвайки най-напредналите технологии и методи за съхранение.
Veritas NetBackup разполага с интелигентни политики, които автоматично откриват нови виртуалните машини и бази данни и ги включват в бъдещите резервни копия гарантийки, че всички данни са защитени.