Type what you are searching for:

dlp

Symantec Data Loss Prevention

Symantec Data Loss Prevention може автоматично да идентифицира, контролира и анализира информацията в организацията и чрез вградените си функционалности и модули, както и да гарантира наблюдението и защитата на конфиденцалната информация и документи.

Product Description

Symantec Data Loss Prevention дава възможност да се открие, наблюдава и защити важна и/или конфиденциална информация на организацията, независимо от нейното местоположение и източници:

  1. Email, web, и други мрежово базирани ресурси;
  2. Сървъри, бази данни и други места за съхранение;
  3. Лаптопи, настолни компютри и преносими носители на данни;
  4. Мобилни устройства;
  5. Облачно базирани приложения.

Статистически е отчетено,че след внедряване на Symantec Data Loss Prevention в дадена организация, опитите за изнасяне на конфиденциална информация от страна на служителите в рамките на една календарна година спадат с 90% спрямо ситуацията преди използването на софтуера.