Type what you are searching for:

veritas
veritas-managed

Veritas Enterprise Vault

Решенията за архивиране на Veritas позволяват на всяка организация да запазва, търси, открива запазената информация (файлове, e-mails) и да подобри начина, по който се управляват електронна поща и други критични източници на бизнес информация. Veritas осигурява на организациите възможността архивираната информация да бъде лесно достъпна и управлявана чрез внедряване на продукта Veritas Enterprise Vault локално, или да се изполва облачната услуга Veritas Enterprise Vault.cloud.

Product Description

Enterprise Vault и Enterprise Vault.cloud имат способността бързо да поемат и индексират терабайти стари данни в централизиран архив. И двете версии могат да скалират поддръжката на големи обеми от данни и са успешно внедрени в редица организации, както малки така и в организации с над 100 000 работни места. Те помагат на бизнеса да управлява по-добре и по-ефективно бързия растеж на информацията и информационните масиви.