Type what you are searching for:

validation-and-id-protection

Symantec Validation and ID protection

Symantec™ Validation and ID Protection Service (VIP) е водещa, облачно базирана, услуга за автентификация, която дава възможност на компаниите да осигурят достъп до мрежи и приложения, докато предотвратявт достъпа на злонамерени и неоторизирани атаки. Облачно базираната архитектура премахва разходите за собствена инфраструктура и предоставя възможност за скалируемост, сигурност и надеждност необходими, за да останете пред новите заплахи.

Product Description

VIP се основава на отворени стандарти и може лесно да се интегрира в корпоративни приложения. Решението предлага богат избор от възможности за удостоверяване. VIP предлага значително намаление на разходите и спестява време в сравнение с традиционните Two-Factor Authentication (2FA) продукти.