Type what you are searching for:

suite-enterprise-

Symantec Protection Suite Enterprise Edition

Symantec Protection Suite Enterprise Edition комбинира най-добрите продукти, за да се гарантира сигурността на крайните точки, корпоративната поща и web дотъпът на потребителите.

Product Description

Осъществен чрез една от най-големите граждански разузнавателни мрежи за заплахи в света, Symantec Protection Suite Enterprise Edition включва редица усъвършенствани технологии за защита. Symantec Insight и SONAR анализират репутацията и характеристиките на подозрителни файлове, за да се определи дали те представляват опасност за системите. Symantec Disarm предпазва от целенасочени атаки и “zero day” зловреден софтуер, чрез премахване на съдържание пдлежащо на обработка от Microsoft Office и PDF прикачени файлове.