Type what you are searching for:

Capture
di-top-video-thumbnail

Veritas Data Insight

Veritas Data Insight помага на организациите да подобрят управлението на неструктурираните данни, като основни цели са  намаляването на разходите, намаляването на риска и спазването на регулаторни изисквания (GDPR) свързани със собствеността на лични данни и поверителна за компанията информация. Използването и контролите за достъп в Data Insight предоставят информация за това какви данни съществуват, как се използват, кой ги притежава, достъпва и кой в мрежата достъп до тях.

Product Description

Решението контролира растежа на данните като генерира лесни за използване отчети за дублирани, застояли и неизползвани данни и позволява на собствениците на съдържанието, лесно да прилагат правила върху тях. Анализира поведението на потребителите и използва патентовани технологии за анализ на файловете, за да идентифицира потенциални проблеми с достъпа или злонамерено поведение, които се основават на метаданни и активност на потребителите. Автоматично докладва за аномалии, използвайки собствени алгоритми за съпоставяне на профили, поведение и чувствителност на съдържанието, чрез  използване потребителски рискови  рейтинги и посочва потенциални рискове, свързани с неразрешен достъп или погрешни зададени права до споделени мрежови папки.