Type what you are searching for:

stormshield-network

Stormshield Network Security

Решенията на Stormshield Network Security са изградени върху концепцията за многопластова взаимспомагателна сигурност. Този цялостен модел, базиран на активното сътрудничество между технологиите за сигурност на различните решения, бележи бъдещето на информационната система за отбрана и защита в дълбочина.

Product Description

Както доверени производители, Arkoon и Netasq (вече Stormshield) развиват технологии, които са сертифицирани в най-високото ниво в Европа (EU RESTRICTED, NATO RESTRICTED, and ANSSI EAL4+). Получените награди и сертификати гарантират адаптирано ниво на защита на стратегическите данни и в най-чувствителните световни корпорации и организации.