Type what you are searching for:

logo_yso

SafeQ

За YSoft SafeQ
YSoft SafeQ е Предефиниране на Управлението на печата.

Решението YSoft SafeQ е модулен пакет от интелигентна и авангардна технология за управление на печата, копирането и сканирането.

Решението за управление на печата YSoft SafeQ доказано намалява разходите, рационализира работния процес и увеличава сигурността на документите. В световен мащаб над 8000 водещи Fortune 1000 и SMB организации използват YSoft SafeQ в повече от 100 страни.

Основните ползи YSoft SafeQ са:

  • намаляване на разходите;
  • сигурност на документите;
  • производителност на работния процес.

Повече информация за цялата YSoft SafeQ Suite може да се намери на www.ysoft.com

Product Description

Информация за конкретни софтуерни модули на YSoft SafeQ:

• Идентификация www.ysoft.com/safeq/authentication
Елиминира възможността за неоторизиран печат, сканиране или копиране и осигурява защитена печатна среда с достъп чрез профила на потребителя.

• Принт роуминг https://www.ysoft.com/safeq/print-roaming
Документите следват потребителя към принтера, на който той желае да се разпечатат, елиминирайки най-честата причина за разходи и изхвърляне на хартия като същевременно се повишава сигурността на документите.

• Задаване на правила на печат www.ysoft.com/safeq/rule-based-printing
Увеличава продуктивността на вашите печатащи устройства като същевременно подобрява икономическа ефективност чрез използване на лесно създадени политики за печат.

• Печат от мобилни устройства Принт www.ysoft.com/safeq/mobile-print
Сигурния печат от мобилни устройства увеличава производителността. Допълва решението “Донеси свое собствено устройство” и поддържа защитен печат за външните потребители.

• Управление на сканирането www.ysoft.com/safeq/scan-management
Лесна за използване функция за сканиране през системата за контрол. Осигурява сигурност и контрол на сканираните документи.

• Отчитане и фактуриране на разходите за печат www.ysoft.com/safeq/credit-and-billing
Разпределяне и проследяване на разходите чрез кодове за таксуване; управление на разходите за печат по потребител или отдели автоматичнo.

• Доклади и отчетност www.ysoft.com/safeq/reporting
Цялостен отчет за печата в организацията. Достъп до стандартни и различни по вид доклади. Възможност за създаване на персонализирани отчети и доклади.