Type what you are searching for:

dms-2

Mini document management system /MiniDMS/

СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО СКАНИРАНЕ, ИНДЕКСИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ

Какво представлява системата за електронно архивиране MiniDMS?

MiniDMS е софтуер, който се инсталира поотделно и локално при всеки клиент. Основна функционалност на системата за управление на електронния архив е търсенето на документ по определени критерии, които зависят от необходимостта на Клиента и предварително направеното задание.

Product Description

Критериите за търсене могат да бъдат:

 • Вид на документа / договор, анекс, фактура, други/
 • Дата на документа;
 • Контрагент / Клиент
 • Номер на документа;
 • Сума
 • Произволна дума в документите;
 • Други.

При изготвяне на задание е необходимо да се вземат предвид следните основни параметри:

 • критерии, по които ще се търсят документите в системата;
 • необходимост от функционалност „пълнотекстово търсене на документи“ в системата (търсене по произволна дума в тях);
 • нива на достъп до документите (в случай, че има конфиденциално съдържание);
 • обхват на системата (ниво отдел или ниво enterprise);
 • други.

Предимства за фирмите, разполагащи с електронен архив:

 • Оптимизиране на площта необходима за физическо съхранение на документи
 • Сигурност при съхранение на информацията
 • Нива на достъп до информация
 • Отдалечен достъп
 • Оптимизиране на работата на служителите във фирмата
 • Запазване на изображението на оригиналния документ в неговата цялост
 • Увеличаване на производителността на труда
 • Подобряване качеството на работа
 • Намаляване на разходите за съхранение на документи