Type what you are searching for:

Новини

Тимекс-БГ ООД / Новини

„Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ТИМЕКС-БГ ООД сключи договор BG16RFOP002-2.089-4873-C01 от 30.08.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Основна цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските...

Прочети още

ТИМЕКС-БГ си сътрудничи с IT Touch и полският “Институт по Сигурност”

Проектът се базира на съществуващ продукт за дезинфекция и контрол на зарази чрез нано-сребърен спрей (ISO 13485).  Решението е модулно и може да се инсталира като цяло или да се раздроби на хардуерни/софтуерни модули - от контрол на достъп + дезинфекция за банки, учреждения, правителствени сгради до...

Прочети още

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

  ТИМЕКС-БГ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-8424-C01 от 20.08.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „“. Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за...

Прочети още

Приключи изпълнението на проект „Обучения за служителите на Тимекс – БГ ООД“

Приключи изпълнението на проект „Обучения за служителите на Тимекс – БГ” ООД“, договор № BG05M9OP001-1.021-0426–С01, по процедура BG05M9ОP001-1.021 „Обучения за заети лица”, финансиран от Оперативна програма „Развие на човешките ресурси“ 2014-2020. В изпълнение на проекта бяха проведени обучения за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване...

Прочети още

Обучения за служителите на Тимекс – БГ ООД

„Tимекс – БГ” ООД сключи административен договор № BG05M9OP001-1.021-0426 –С01 с Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Обучения за служителите на Тимекс – БГ” ООД“ по процедура BG05M9ОP001-1.021 „Обучения за заети лица”, финансиран от Оперативна програма „Развие на човешките ресурси“ 2014-2020. Периодът...

Прочети още