Type what you are searching for:

Автоматизирани шкафове за съхранение и дистрибуция (RICOH Smart Locker Solutions)

Автоматизирани шкафове за съхранение и дистрибуция (RICOH Smart Locker Solutions)

Ricoh Smart Lockers осигуряват защитено пространство за съхранение и спомагат да се управляват транзакционни процеси.

От лични шкафчета до автоматизирани процеси, предназначени за разпространение или съхранение на артикули, Ricoh Smart Lockers имат лесен за използване софтуер.

Автоматизираните шкафове осигуряват защитен удостоверен денонощен достъп с облачно базирано управление. Сега можете винаги да знаете кой какво е използвал, кога и къде.

Можете да настроите автоматизирани предупреждения и известия и да наблюдавате активността. Електронната одитна следа предоставя подробна документация за използването на шкафовете и активите в тях. Управляваните от облачно базиран софтуер Smart Lockers на Ricoh Ви позволяват да подобрявате процесите и да улесните работата на Вашите служители и клиенти.

 

 • Улеснена дистрибуция на артикули, активи и устройства без необходимост от личен контакт
 • Облачен софтуер за управление и отчитане на достъпа в реално време
 • Денонощен достъп
 • Пълна отчетност и проследимост на устройства / активи / артикули
 • Висококачествен модулен дизайн
 • Open API, осигуряващ интеграция с външни системи

 

Защо да изберете Ricoh за Smart Lockers?

 • 150 инсталации на седмица в цяла Европа
 • Предоставяне на сервизни услуги за 25 000 конфигурации на шкафове в EMEA (общо над 1,3 милиона единични шкафчета)
 • Ricoh Smart Lockers имат много функции, подходящи за офис и работно пространство, склад, производство, търговия на дребно, публични зони и публичния сектор.

 

Области на приложимост

 

Офис, работно пространство, образователни институции:

 • Управление на ИТ активите
 • Интелигентно събиране и връщане на активи
 • Персонални шкафчета
 • Оптимизация на процеси

 

Търговия на дребно

 • Получаване и връщане на покупки
 • Управление на ИТ активите

 

Логистика, складове и производства

 • Управление на активи и складови наличности
 • Интелигентно събиране и връщане на активи, напр. измервателни уреди, резервни части и др.
 • Персонални шкафчета

 

Публичен сектор и публични зони (летища, гари и др.)

 • Събиране и връщане на документи от и на граждани и служители по всяко време на денонощието
 • Управление на ИТ активите
 • Персонални шкафчета