Type what you are searching for:

„Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ТИМЕКС-БГ ООД сключи договор BG16RFOP002-2.089-4873-C01 от 30.08.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основна цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основна дейност по проекта е преодоляването на икономическите последствия от COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на ТИМЕКС-БГ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква предприятието да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.