Type what you are searching for:

ТИМЕКС-БГ си сътрудничи с IT Touch и полският “Институт по Сигурност”

ТИМЕКС-БГ си сътрудничи с IT Touch и полският “Институт по Сигурност”

Проектът се базира на съществуващ продукт за дезинфекция и контрол на зарази чрез нано-сребърен спрей (ISO 13485).  Решението е модулно и може да се инсталира като цяло или да се раздроби на хардуерни/софтуерни модули – от контрол на достъп + дезинфекция за банки, учреждения, правителствени сгради до дезинфекционния портал и температурния контрол в училища, болници, производства, бизнес сгради и т.н. IT Touch добавят контрол на достъп и камера с лицево разпознаване и измерване на температура.