Type what you are searching for:
 

Сертификати

Тимекс-БГ ООД / Сертификати

ISO 9001 : 2015 - Cистеми за управление на качеството

ISO 9001 e най-популярният и широко разпространен международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като Тимекс-БГ ООД демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да удовлетворява клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми към непрекъснато усъвършенстване на процесите.

EN ISO 14001 : 2015 - Cистеми за управление на околната среда

ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на Тимекс-БГ ООД да достигне, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.

Основен акцент на стандарта е идентифицирането и оценката на аспектите по отношение на околната среда, като по този начин организациите се стремят да намалят негативните въздействия от дейността си.

ISO 14001 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина, предмет на дейност, степен на развитие или местоположение, която желае да подобри резултатността си спрямо околната среда.

ISO/IEC 20000-1 : 2018 - Информационни технологии. Управление на услуги

ISO/IEC 20000-1 е стандарт за система за управление на услугите. Той определя изискванията за доставчика на услуги, за да планира, да създаде, внедри, оперира, а след това да наблюдава, преразглежда, поддържа и подобрява тази система. Изискванията включват дизайн, прехода, предоставяне и подобряване на услугите, за да се изпълнят договорените нива на услугата (Service level agreement)

ISO/IEC 27001 : 2013 - Системи за управление на сигурността на информацията

Системата за управление на сигурността на информацията (ISMS) е подход, който на първо място цели управление на поверителността, цялостта и наличността на информацията в дадена компания. Тази информация може да бъде фирмена – ноу-хау, търговска, финансова, както и на заинтересовани страни – клиенти, партньори, служители и т.н. На второ място стандартът ISO 27001 цели да осигури и гарантира непрекъсваемост на бизнес процесите в дадена организация, които имат отношение към управлението на сигурността.